SELECTIE VAN PROJECTEN

Frits Grotenhuis heeft opdrachten uitgevoerd voor directies en bestuurders van een range aan organisaties, waaronder het bedrijfsleven (o.a. Philips, VNO-NCW), topsectoren (o.a. ICT, Creatieve Industrie), overheden (o.a. gemeentes Amsterdam en Tilburg; o.a. ministeries EZK en OCW), regieorganen (o.a. NWO ICT Regie en NWO Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie), hogescholen (o.a. HR en Fontys) en universiteiten (o.a. TUe en RuG).

Frits wordt ingehuurd als directeur en strategieconsultant, afhankelijk van de context en behoeftestelling van de opdrachtgever. Opdrachten kennen vaak een inhoudelijke component, in relatie tot onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Frits heeft sterke expertise ontwikkeld op het gebied van ICT en digitalisering, creatieve industrie, gezondheid en welbevinden, alsmede duurzaamheid en circulaire economie.