SELECTIE VAN PROJECTEN

Frits Grotenhuis heeft opdrachten voor diverse organisaties uitgevoerd, waaronder het bedrijfsleven (o.a. Philips), topsectoren (o.a. Creatieve Industrie en Water), gemeenten (o.a. Amsterdam, Eindhoven, Tilburg), ministeries (o.a. EZK en OCW), regieorganen (o.a. ICT Regie en het Regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie), hogescholen (o.a. HvA, HU, HKU, Fontys) en universiteiten (o.a. RUN, LEI, TiU). Opdrachten kennen veelal een sterk inhoudelijke component, in relatie tot onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.