AI strategie Hogeschool Rotterdam

Frits Grotenhuis heeft in 2019 als kwartiermaker een verkenning uitgevoerd en strategisch plan opgesteld voor de hogeschool Rotterdam op het gebied van kunstmatige intelligentie en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is tevens gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe partnerships en een data-lab.

  • Client Hogeschool Rotterdam
  • Date September 17, 2012
  • Tags
  • URL View Project