Coördinator strategische agenda NL AI Coalitie

In 2021 heeft Frits voor de werkgroep Cultuur en Media, als onderdeel van de Nederlandse AI Coalitie de ontwikkeling van een strategische agenda begeleid en mee ontwikkeld, samen met diverse stakeholders. In deze agenda worden de grote vraagstukken op het gebied van AI, in relatie tot cultuur en media geadresseerd. Op basis van de agenda wordt ingezet op overheidsinstrumentarium om zodoende de ambities te kunnen realiseren.

  • Date January 19, 2015
  • Tags