Directeur topsector Creatieve Industrie

Van 2011 tot 2015 was Frits Grotenhuis kwartiermaker, secretaris en directeur a.i. voor het topconsortium voor kennis en innovatie van de topsector creatieve industrie, het TKI CLICKNL. De creatieve industrie is een van de negen topsectoren die het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met het Ministerie van OCW, als onderdeel van het Nederlandse innovatiebeleid hebben ingericht. Kennis en innovatie is daarbij een cruciale bouwsteen onder nieuwe bedrijvigheid en duurzame economische groei.

  • Client TKI CLICKNL
  • Date December 31, 2018
  • Tags
  • URL View Project