Directeur Topsector ICT

Sinds november 2021 werkt Frits Grotenhuis als directeur voor de landelijke Topsector ICT, Team dutch digital delta. De Topsector ICT is een van de tien topsectoren binnen het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van het kabinet waarbij wordt ingezet op het stimuleren van publiek-private samenwerking. Dit is gericht op de ontwikkeling van kennis en innovatie van diverse sleutel technologie├źn (zoals AI) die impact hebben op economie en maatschappij.

  • Date January 19, 2022
  • Tags