Directeur Topsector ICT

Sinds november 2021 werkt Frits Grotenhuis als directeur voor Team dutch digital delta – de landelijke Topsector ICT. De Topsector ICT is een van de tien topsectoren binnen het missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid van het kabinet waarbij wordt ingezet op het stimuleren van publiek-private samenwerking. Dit is gericht op de ontwikkeling van kennis en innovatie van diverse sleutel technologie├źn die impact hebben op economie en maatschappij.

  • Date January 19, 2022
  • Tags