NWO-NIHC programmamanager

Het regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) als onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) coördineert wetenschappelijk onderzoek en valorisatie op nationaal niveau op het gebied van hersenen, cognitive en gedrag. Frits Grotenhuis is jarenlang actief geweest als programmamanager voor het NIHC in het bouwen van nationale netwerken, de ontwikkeling van agenda’s, programmering en outreach of disseminatie van kennis.