Philips Creative Conversion Factory

Philips heeft veel relevante kennis en innovaties in huis die de markt nooit hebben gehaald. Frits Grotenhuis heeft een business plan ontwikkeld voor de Creative Conversion Factory, waarbij bestaande technologische kennis werd gecombineerd met creatieve methoden, zoals design thinking, om te komen tot nieuwe concepten en prototypen. Het project The Intelligent Playground is een van de spin-offs hiervan.

  • Client Philips
  • Date September 20, 2007
  • Tags