Projectleider master Data Science and AI

Sinds 2019 is Frits Grotenhuis als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw masterprogramma van de TU Eindhoven op het gebied van Data Science and Artificial Intelligence. De opleiding gaat over het kunnen begrijpen, gebruiken en ontwikkelen van intelligente systemen waarbij  geavanceerde data-analysetechnieken en AI methoden en technieken worden gecombineerd.

  • Client TU Eindhoven
  • Date October 15, 2017
  • Tags
  • URL View Project