Review Blockchain Technologie

Frits Grotenhuis heeft voorjaar 2021 in opdracht van het Topteam ICT, het Ministerie van EZK en de Dutch Blockchain Coalition, een evaluatie uitgevoerd naar de sleuteltechnologie Blockchain. Daarbij is gekeken naar de technologie als zodanig, relevante ontwikkelingen en regelgeving, naast toepassing regionaal, nationaal en internationaal. Op basis van de evaluatie is een advies uitgebracht.

  • Date January 19, 2016
  • Tags