Review Blockchain Technologie

In opdracht van ECP heeft Frits Grotenhuis, in nauwe samenwerking met het Topteam ICT, het Ministerie van EZK en de Dutch Blockchain Coalition, een evaluatie uitgevoerd naar de sleuteltechnologie Blockchain. Daarbij is gekeken naar de technologie als zodanig, relevante ontwikkelingen en regelgeving, naast toepassing regionaal, nationaal en internationaal. Op basis van de evaluatie is een advies uitgebracht.

  • Date January 19, 2016
  • Tags