Digitalisering onderwijs Tilburg University

Digitalisering van onderwijs (en onderzoek) is een grote disruptieve factor voor de universiteit van morgen. Voor Tilburg University heeft Frits Grotenhuis in 2017 op basis van een (inter)nationale benchmark een visie en ambitiedocument ontwikkeld, alsmede contouren voor een implementatieplan.

  • Client Tilburg University
  • Date August 14, 2013
  • Tags
  • URL View Project