Tussenevaluatie Commit2Data

Big Data speelt een steeds grotere rol in de innovatie van diensten, producten, werkprocessen en verdienmodellen. In opdracht van het  Topteam ICT heeft Frits Grotenhuis in 2017 de tussenevaluatie uitgevoerd van het nationale onderzoeks- en innovatieprogramma voor big data, Commit2Data. Naast onderzoek is dit programma sterk gericht op toepassing van kennis via valorisatie en disseminatie.

  • Client Het platform voor de informatiesamenleving (ECP)
  • Date September 16, 2014
  • Tags
  • URL View Project