Tussenevaluatie Commit2Data

In opdracht van het platform voor de informatiesamenleving (ECP) en het team ICT heeft Frits Grotenhuis in 2017 de tussenevaluatie uitgevoerd van het nationale onderzoeks- en innovatieprogramma voor big data, Commit2Data. Naast onderzoek is dit programma sterk gericht op toepassing van kennis via valorisatie en disseminatie.

  • Client Het platform voor de informatiesamenleving (ECP)
  • Date September 16, 2008
  • Tags
  • URL View Project