SELECTIE VAN PUBLICATIES

Frits Grotenhuis publiceert met enige regelmaat over verschillende facetten van innovatie, digitalisering en publiek-private samenwerking. Frits heeft meer dan 10 boeken en ruim 50 artikelen gepubliceerd, inclusief internationale wetenschappelijke publicaties. Tevens is Frits een jaar lang columnist geweest voor het Financieele Dagblad.

Verder verzorgt Frits gastcolleges en lezingen, zo was hij keynote spreker op de European Conference on Ambient Intelligence in 2009 in Salzburg, alsmede tijdens de European Creative Industries Summit in 2016 in Brussel. Tevens was Frits in 2017, 2018 en 2019 dagvoorzitter op de European Creative Industries Summit in Brussel, Wenen en Helsinki.

BOEKEN

PERSPECTIEVEN OP ONDERWIJS & ONDERZOEK

Het landschap van hoger onderwijs en onderzoek is aan verandering onderhevig. Internationalisering en digitalisering zijn twee majeure ‘game changers’, naast nog COVID-19 als pandemie. Het is de vraag welke kennisinstellingen in voldoende mate kunnen meebewegen of anticiperen op deze grote ontwikkelingen, terwijl investeringen in onderwijs en onderzoek achterblijven. In dit essay worden actuele ontwikkelingen en vraagstukken in het hoger onderwijs en onderzoek vanuit verschillende invalshoeken belicht.

> Meer informatie & bestellen
> ePub

PERSPECTIVES ON CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES

In this book about cultural and creative industries a kaleidoscope of perspectives is presented. These insights range from international good practices in policy making to regional examples in fashion, new technologies and behavior, and the health sector. Several alternative points of view are discussed as well, including the relation between creative industries and education, behavior, and effective altruism. The book concludes with future perspectives on cultural and creative industries. This is even more relevant at the time of writing with the corona crisis.

> Meer informatie & bestellen
> ePub

PERSPECTIEVEN OP ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

Artificiële intelligentie (AI): iedereen heeft het erover, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over wat AI betekent en vooral ook wat voor invloed AI zal gaan hebben op onze maatschappij. Wanneer je tien mensen vraagt AI te beschrijven, dan krijg je waarschijnlijk ook tien verschillende antwoorden. In dit essay worden verschillende perspectieven op artificiële intelligentie gegeven.

> Meer informatie & bestellen
> ePub

PIEKEN EN DALEN IN DE CREATIEVE INDUSTRIE

Een sector die meer dan tien jaar geleden begon met een samenhang van toevalligheden en veel scepsis, is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het Nederlandse innovatielandschap. In dit boek wordt voor het eerst een integraal overzicht gegeven van de dynamiek in de creatieve industrie over de periode 2003-2015.

> Meer informatie & bestellen
> ePub

ICT, HERSENEN EN COGNITIE

De interesse voor en ontwikkelingen in ICT, hersenen en cognitie zijn de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Verschillende wetenschappelijke disciplines vergaren kennis over de werking van de hersenen, en de invloed hiervan op cognitie of gedrag. Het valoriseren van deze kennis draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in relatie tot onderwijs, zorg en veiligheid.

> Meer informatie & bestellen

WORDT 2009 HET JAAR VAN DE CREATIVE INDUSTRIE

In 2009 zal de creatieve industrie zich moeten bewijzen als sleutelgebied. Nationaal en internationaal staat de creatieve sector nu op de kaart, maar dat is op zichzelf niet voldoende. De moeilijk grijpbare sector zal zich verder moeten organiseren om nieuwe innovatieve combinaties mogelijk te maken.

> Meer informatie

DE TOEKOMST VAN CREATIVITEIT

In ‘De toekomst van Creativiteit: Steden als Smeltkroezen van Economie, Technologie en Cultuur’ wordt een unieke blik in de toekomst van creativiteit geworpen. Kernboodschap van dit boek is dat creativiteit steeds meer als fundament voor innovatie zal gaan fungeren en dat daardoor nieuwe vormen van duurzaam concurreren mogelijk worden.

> Meer informatie

GIJ ZULT INNOVEREN

Hoe kan het toch dat (voormalige) ‘ontwikkelingslanden’ zoals India en China ons aan alle kanten inhalen? Of dichterbij huis, hoe valt het Scandinavische succes te verklaren? In dit boek worden de 7 geboden van de kenniseconomie geanalyseerd en geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden.

> Meer informatie & bestellen

NEDERLAND KENNISLAND, POLDERPRAAT OF BOERENVERSTAND?

Volgens de auteurs is de huidige situatie in Nederland Kennisland als volgt: De publieke sector ziet en pakt kansen en maakt die financieel waar; De private sector blijft sterk achter, hooguit is sprake van ‘lipservice’ aan de kenniseconomie.

> Meer informatie

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

Value Creation with Creative Industries Cross-overs in the Netherlands

IJCCI volume 4, issue 3, 2017

Over the years many studies have been published on different aspects of cultural and creative industries. However, few have focused on the value of creative industries for other economic sectors or societal domains. Insights and empirical results are lacking. Using a policy perspective, this paper describes four cross-overs in the Netherlands in the retail, smart industry, healthcare, and energy sectors. Based on these four cases, a model based on three phases in the development of cross-overs is proposed. Finally, guidelines for organizing cross-overs between creative industries and other sectors are offered.

> Meer informatie

Living labs as service providers: From proliferation to coordination

Global Business and Organizational Excellence, 5 april 2017

The last 15 years have seen the development of hundreds of living lab facilities—user-centered, open-innovation ecosystems, often in public-private partnership, that integrate research and cutting-edge processes. Despite the opportunities for transformation that these labs offer, some remain underutilized. To fully exploit their potential, better coordination between these facilities and the organizations that they serve is needed. The experiences of various living labs, particularly The Information and Communications Technology for Brain, Body & Behavior network in Wageningen, The Netherlands, highlight how a living lab can facilitate the provision of a wide array of services.

> Meer informatie

Ambient Intelligence 2.0: Towards Synergetic Prosperity

Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, vol. 3, no. 1, pp. 3-11, 2011

Ten years of research in Ambient Intelligence have revealed that the original ideas and assertions about the way the concept should develop no longer hold and should be substantially revised. Early scenario’s in Ambient Intelligence envisioned a world in which individuals could maximally exploit personalized, context aware, wireless devices thus enabling them to become maximally productive, while living at an unprecedented pace. Environments would become smart and proactive, enriching and enhancing the experience of participants thus supporting maximum leisure possibly even at the risk of alienation.

> Meer informatie